LUẬT LỆ QUY ĐỊNH - HIỆP ĐỊNH
Hiệp Định

Danh mục hiệp định Hàng hải đã kí giữa Việt Nam và các nước

 1. Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Thai Lan, 1979.- Ngày ký kết: 22/1/1979- Ngày phê chuẩn:
 2.  Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the People's Republic of Hungari, 1983- Ngày ký kết: 12-11-1983- Ngày phê chuẩn:3. Hiệp định hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Cu-Ba, 1983.Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Cu-Ba, 1983- Ngày ký kết: 03-10-1983- Ngày phê chuẩn: 4. Hiệp định vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước cộng hòa Indonesia, 1991.Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Indonesia on Maritime Merchant Shipping, 1991.- Ngày ký kết: 25-10-1991- Ngày phê chuẩn: 7-12-1992
 3. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of the Philippines on Maritime Merchant Shipping, 1992.- Ngày ký kết: 27-2-1992- Ngày phê chuẩn: 19-1-1993
 4. Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the People's Republic of China, 1992.- Ngày ký kết: 8-3-1992- Ngày phê chuẩn: 9-6-1994
 5.  Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Malaysia, 1992.- Ngày ký kết: 31-3-1992- Ngày phê chuẩn: 23-1-1993
 6. Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Singapore, 1992- Ngày ký kết: 16-4-1992- Ngày phê chuẩn:
 7. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Ucraina on Maritime Merchant Shipping.- Ngày ký kết: 20-7-1992- Ngày phê chuẩn: 25-6-1993
 8. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Russian Federation on Maritime Merchant Shipping, 1993.- Ngày ký kết: 27-5-1993- Ngày phê chuẩn: 4-4-1994
 9. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Federal Republic of Germany on Maritime Shipping, 1993.- Ngày ký kết: 29-6-1993- Ngày phê chuẩn: 9-6-1994
 10.  Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Romani on Maritime Transport, 1994.- Ngày ký kết: 1-9-1994- Ngày phê chuẩn:
 11. Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Korea, 1995.- Ngày ký kết: 12-4-1995- Ngày phê chuẩn:
 12. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Poland on cooperation in Maritime Transport, 1995.- Ngày ký kết: 6-12-1995- Ngày phê chuẩn:
 13.  Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of France , 2000.- Ngày ký kết: 23-5-2000- Ngày phê chuẩn:
 14. . Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Democratic People’s Republic of Korea, 2002.- Ngày ký kết: 3-5-2002- Ngày phê chuẩn:
 15.  Maritime Merchant Shipping Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Islamic Republic of Iran, 2002.- Ngày ký kết:- Ngày phê chuẩn:

 
Giới thiệu chung
Kho bãi cảng Thiên Phú tọa lạc trên diện tích gần 22.000m2, được cơ cấu với 03 gian nhà kho kín có tổng diện tích 3.600m2 và 13.000m2 sân bãi lộ thiên. Các mặt hàng được ký gửi tại kho rất đa dạng về chủng loại, từ Gạo; Đường kính; Ximăng, đến Thạch cao, các loại quặng; Đá trắng ...
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0912.884.335

Văn phòng - 0383.949.838
Hôm nay: 188  - Tất cả: 434,377
 
Chi nhánh Kho bãi Cảng Thiên Phú
Địa chỉ: Đường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/ Fax: 0383. 949.838 - Hotline: 0912884335
Email: phungbahung@thienphu.vn - Website: http://cangcualo.com
Giấy phép ĐKKD số 2900329270 ngày 21/5/1997 - Giám đốc: Chu Thị Thành